zespół 2Dtronics, Fundusze Norweskie, UAM, NTNU
2Dtronics, Norway grants, UAM, NTNU

Zestaw prac A: Zadanie 4.

Obliczanie efektów magnetooptycznych, które można wykorzystać jako potężne narzędzie do badania struktury i zjawisk związanych z symetrią w materiałach magnetycznych

W ramach tego zadania, planujemy zbadać liniowe oraz nieliniowe efekty magnetooptyczne, takie jak rotacje Faradaya i Kerra, liniowy dichroizm magnetyczny oraz generację drugiej harmonicznej. Efekty te są ważnymi narzędziami do badania właściwości magnetycznych, elektronicznych i krystalograficznych materiałów magnetycznych. Magnetyczny dichroizm liniowy jest wrażliwy na kwadrat namagnesowania i może być wykorzystany do badania struktury magnetycznej antyferromagnetyków.