zespół 2Dtronics, Fundusze Norweskie, UAM, NTNU
2Dtronics, Norway grants, UAM, NTNU

W ramach projektu 2Dtronics koncentrujemy się na wybranych aspektach fizyki ciała stałego i magnetyzmu, rozwijając główną koncepcję spintroniki: skuteczną kontrolę stanu spinowego i jego wykorzystanie na równi z ładunkiem kwazicząstki. Skupiamy się na takich poddziedzinach elektroniki spinowej jak spin-orbitronika, magnonika i spintronika antyferromagnetyczna, w których istotną rolę ogrywają symetrie i właściwości topologiczne układów. Zajmujemy się badaniem nowatorskich materiałów będących podstawą dla zjawisk, w których topologiczna natura stanów kwazicząstek odgrywa zasadniczą rolę, umożliwiając występowanie zjawisk związanych z konwersją typu spin-ładunek. Naszym celem jest połączenie spinowych i dolinowych (ang. valley) stopni swobody z symetriami i topologicznymi właściwościami systemu. Takie podejście pozwoliłoby nam opisać i zaproponować zjawiska, które umożliwią wypracowanie nowych mechanizmów działania dla urządzeń elektronicznych i logicznych. Ponadto, chcemy zbadać obecność zjawisk ujawniających się w niskowymiarowych kwantowych układach magnetycznych, takich jak kondensat magnonowy Bosego-Einsteina i nadciekłość spinu, które są ważne zarówno z naukowego, jak i aplikacyjnego punktu widzenia. Inną ważną kwestią, którą poruszamy w naszym projekcie, jest wpływ oddziaływań wielociałowych w niskowymiarowych magnetycznych materiałach kwantowych.

Kluczowe pytania:

  • Jak modyfikować właściwości topologiczne układów 2D za pomocą pól i sił zewnętrznych?
  • W jaki sposób wykorzystać zjawiska obserwowane w kryształach 2D i na ich interfejsach w urządzeń spintronicznych nowej generacji?
  • Jak opisać ostatnio badane efekty nieliniowe (nieliniowa odpowiedź układu, nieliniowe oddziaływania) w materiałach kwantowych?
  • W jaki sposób można uzyskać dalekozasięgowy transport spinu przy niskiej dyssypacji energii oraz umożliwić wystąpienie zjawisk supermagnonicznych w najnowszych niskowymiarowych układach magnetycznych?
  • Na ile istotne są efekty wielociałowe w niskowymiarowych materiałach kwantowych?

Zadania w ramach projektu: