zespół 2Dtronics, Fundusze Norweskie, UAM, NTNU
2Dtronics, Norway grants, UAM, NTNU

Zestaw prac A: Zadanie 3.

Transport przez struktury hybrydowe składające się z materiałów kwantowych. Rola symetrii, pól zewnętrznych i geometrii układu

Zamierzamy wykorzystać naszą wiedzę oraz dane zebrane w ramach zadań 1. i 2. do połączenia wybranych materiałów kwantowych o pożądanych właściwościach elektronicznych lub magnetycznych. Scharakteryzujemy transport przez układy warstwowe, np. wybrane kryształy 2D umieszczone na podłożu o określonych właściwościach zapewniających efekty zbliżeniowe, układy van-der-Waalsa (gdzie badany byłby spin lub stopień swobody doliny) oraz struktury o geometrii zaworu spinowego. Chcielibyśmy przedstawić zarówno prosty opis, oparty na formalizmie rozpraszania lub podejściu fenomenologicznym, jak i szczegółowe charakterystyki transportowe uzyskane dla struktur pasmowych modelowanych metodami ab-initio. Wyniki uzyskane w ramach tego zadania byłyby przydatne w interpretacji danych eksperymentalnych lub mogą pomóc w planowaniu nowych eksperymentów.