zespół 2Dtronics, Fundusze Norweskie, UAM, NTNU
2Dtronics, Norway grants, UAM, NTNU

Zestaw prac B: Zadanie 1.

Określenie magnetooporu dla 1D ścian magnetycznych i 2D skyrmionów w metalicznych układach antyferromagnetycznych

Całkiem niedawno odkryto, iż cienka warstwa metalicznego antyferromagnetyka Mn2Au charakteryzuje się dużą wartość magnetooporu, którą przypisuje się oporności wynikającej ze ścian domenowych (DW), jednak mikroskopijne pochodzenie tego zjawiska jest niejasne.

Chcielibyśmy opracować metodę elektrycznego wykrywania dwuwymiarowych skyrmionów oraz jednowymiarowych ścian domenowych w cienkich warstwach metalicznych antyferromagnetyka (AFM). Solitony, takie jak DW i skyrmiony, mogą skutecznie pełnić rolę bariery potencjału dla wędrownych elektronów. Zamierzamy określić oporność elektryczną (magnetooporu) wynikającą z rozpraszania skyrmionów w AFM i DW. Zamierzamy także rozważyć (i) rezystywność dla prądów równoległych i prostopadłych do wytworzonych tekstur pod nieobecność pola magnetycznego oraz (ii) magnetooporność solitonów w funkcji przyłożonego pola magnetycznego.