zespół 2Dtronics, Fundusze Norweskie, UAM, NTNU
2Dtronics, Norway grants, UAM, NTNU

Zestaw prac B: Zadanie 4.

Zunifikowana teoria transportu, w którym pośredniczą kwazicząstki o topologicznie nietrywialnych zależnościach dyspersyjnych

Ze względu na to, iż nasze zadania dotyczą zagadnień związanych zarówno z transportem elektronów, jak i magnonów w układach niskowymiarowych, zamierzamy zbadać podobieństwa i różnice między właściwościami transportowymi tych kwazicząstek. Celem tego zadania jest podkreślenie różnic wynikających m. in. z różnych statystyk, a także podobieństwa modelowanych hamiltonianów oraz topologicznych aspektów tych quasicząstek. Można pomyśleć np. o porównaniu modelowego hamiltonianu dla izolatora topologicznego i izolatora topologicznego typu magnon.